جادوی صدا - گروه چهار نفره

مخاطبان گرامی مسابقه جادوی صدا جهت شرکت در سری جدید برنامه می توانید دوبله های خود را با توجه به شرایط ذیل برای ما ارسال کنید .

پس از پایان ثبت نام ، داوران مسابقه اثرات ارسال شده را مورد قضاوت قرار می دهند و از نفرات برتر برای حضور در مرحله بعدی دعوت به عمل خواهد آمد.

شرایط فایلها :

1 - تمام فایلهای دلخواه به صورت ویدئویی و حداکثر 2 دقیقه

2- حجم فایلها باید کمتر از 50 مگابایت باشد

3- فیلم ها می تواند دلخواه و یا از نمونه های داخل سایت باشند که در صورت انتخاب نمونه های سایت باید کد فیلم را وارد کرد.
مشخصات نفر اولنام (*)

لطفا نام خود را وارد کنید
نام خانوادگی (*)

نام خانوادگی خود را وارد کنید
کد ملی (*)

کد ملی خود را وارد کنید .
متولد (*)

سال تولد را انتخاب کنید
تحصیلات

Invalid Input
تلفن همراه (*)

شماره تماس را بدرستی وارد کنید.
استان

Invalid Input

مشخصات نفر دومنام (*)

لطفا نام خود را وارد کنید
نام خانوادگی (*)

نام خانوادگی خود را وارد کنید
کد ملی (*)

کد ملی خود را وارد کنید .
متولد (*)

سال تولد را انتخاب کنید
تحصیلات

Invalid Input
تلفن همراه (*)

شماره تماس را بدرستی وارد کنید.
استان

Invalid Input

مشخصات نفر سومنام (*)

لطفا نام خود را وارد کنید
نام خانوادگی (*)

نام خانوادگی خود را وارد کنید
کد ملی (*)

کد ملی خود را وارد کنید .
متولد (*)

سال تولد را انتخاب کنید
تحصیلات

Invalid Input
تلفن همراه (*)

شماره تماس را بدرستی وارد کنید.
استان

Invalid Input

مشخصات نفر چهارمنام (*)

لطفا نام خود را وارد کنید
نام خانوادگی (*)

نام خانوادگی خود را وارد کنید
کد ملی (*)

کد ملی خود را وارد کنید .
متولد (*)

سال تولد را انتخاب کنید
تحصیلات

Invalid Input
تلفن همراه (*)

شماره تماس را بدرستی وارد کنید.
استان

Invalid Input

مشخصات فیلمکد فیلم (*)

لطفا یکی از موارد را انتخاب کنیدآپلود فیلم (*)

حجم فایل باید کمتر از 50 مگابایت باشد فقط با فرمت avi , mpeg , mp4 , wmv , flvو حداکثر حجم 50 مگا بایت و حداکثر 2 دقیقهسوابق هنری گروه

Invalid Input
کد امنیتی
کد امنیتی
  Refresh
کد امنیتی صحیح نمی باشد