ثبت نام از روحانیون مبلغ و ائمه جماعت برای اعزام زائر اولی های مشهد مقدس
در این دوره از اعزام زائران مشهد مقدس ، اعزام زائران تنها توسط روحانیون مبلغ انجام می شود .
شما هم برای ثبت نام به روحانی محل خودتان مراجعه کنید .

مشخصات کلی فرد:

نام (*)
لطفا نام را وارد کنید
نام خانوادگی (*)
لطفا نام خانوادگی را وارد کنید
نام پدر (*)
لطفا نام پدر را وارد کنید
کد ملی (*)
کد ملی را وارد کنید
سال تولد (*)
لطفا سال تولد را انتخاب کنبد
ماه تولد (*)
ماه تولد را انتخاب کنید
روز تولد (*)
روز تولد را انتخاب کنید
تلفن همراه (*)
شماره تلفن همراه را وارد کنید
تلفن ثابت
Invalid Input
کد پیش شماره تلفن شهرستان
Invalid Input
   

مشخصات مسجد محل تبلیغ:

نام مسجد محل تبلیغ (*)
محل خدمت را انتخاب کنید
تلفن مسجد محل تبلیغ
Invalid Input
استان (*)
استان ا انتخاب کنید
شهر (*)
شهر را وارد کنید
آدرس (*)
آدرس را وارد کنید
   
اینجانب آمادگی همراهی با زائرانی که برای اولین بار عازم مشهد مقدس می شوند را :
  (*)
لطفا یک گزینه را انتخاب کنید
تعداد زائرانی که از مسجد محل تبلیغ من آمادگی اعزام به مشهد مقدس را دارند:
   (*)
لطفا یک گزینه را انتخاب کنید
کد طرح هجرت (در صورت داشتن)
Invalid Input
در محلی که حضور دارید کدامیک از افراد ذیل می توانند معرف شما باشند:
معرف (*)
یک گزینه را انتخاب کنید
نام خانوادگی معرف (*)
نام خانوادگی معرف را ذکر کنید
تلفن معرف (*)
تلفن معرف را ذکر کنید
نام شهر (*)
نام شهر معرف را ذکر کنید
سمت معرف
Invalid Input
کد امنیتی کد امنیتی
کد را بدرستی وارد کنید